Op. Dr. Haluk Erkur

Konular

Konu Ismi 'Gebelik'

DIŞ GEBELİK

997206646316.ectopicDış Gebelik, gebelik materyelinin rahim dışında bir yere yerleşmesi olarak tanımlayabiliriz. Dış gebeliğe ancak insanlarda rastlanır. Oluşmasının en önemli sebebi enfeksiyonlardır.
Enfeksiyonlar tüplerin anatomisinin bozulmasına yol açar, bu nedenle de döllenmiş yumurtanın uterusa geçişini önler.

Gebelik testi pozitif çıktıktan sonra, ultrasonografi ile gebelik kesesi görülene kadar tüm gebelikler dış gebelik olarak düşünülürse, hata yapma oranı azalır. Tanı yöntemlerine rağmen, dış gebelik sorun olmaya devam etmektedir.

Dış gebeliğin tanısı, ne kadar erken konursa, tedavisine de o kadar çabuk karar verilir. Bu da doğurganlığı korumak için önemlidir.

Dış gebelik saptanan hastaların tedavisi; (1) Bhcg (kanda gebelik testi) takipleri yapılarak, değerlerin düştüğü gözlenirse, hiçbir girişimde bulunulmaz. (2) İlaç verilerek gebelik sonlandırılır.(3) Laparoskopik olarak gebelik kesesi alınabilir.

Konu: Dış Gebelik, Gebelik

Yorum Yap (0) →

ERKEN GEBELİK KAYIPLARI

Gebeliğin 20.Haftasından önce görülen gebelik kayıplarına düşük diyoruz. Düşüklerin % 60 nın nedeni embriyodaki genetik kusurlardır. Kalan %40 nın nedeni ise, rahmin doğuştan bozuklukları (çift rahim, rahmin içerisinde bölme olması), rahim ağzının yetmezliği , hormonal yetmezlikler, otoimmün hastalıklar ( lupus hastalığı, antifosfolip sendromu) ,paraziter hastalıklar ( toks0plasmosis) ve enfeksiyonlar (listeria, brusellosis, sifiliz) dır.

Düşük olmadan önce kanama görülür.Kanama başlangıçta az ve kahverengidir. Kramp tarzında ağrı da olabilir. Böyle bir durumda gebelik  %25 devam edebilir. Ultrasonografi muayenesinde kalp atışları görülen gebeliklerin %80 ninde kayıp oluşmaz.

Tekrarlayan düşüklerde bütün araştırmalar yapılmasına rağmen kesin neden saptanamayabilir. Bu durumda gebe kalarak ,şansınızı denemekten başka çareniz kalmıyor.

Konu: Erken Gebelik Kayıpları, Gebelik

Yorum Yap (0) →

ANNE SÜTÜ İLE BESLEME

Kolostrum (ilk ağız) sarı yeşil renkli bir sıvıdır. İlk iki gün memeden salgılanır.

Mineral ve protein fazla içermesine rağmen, şeker ve yağ içeriği fazla değildir. Kolostrumda antikor dediğimiz koruyucular vardır. Bunlar özellikle yeni doğan bebeği barsak enfeksiyonlarından korur.

Doğum yapan kadın , günde yaklaşık 600 cc süt üretir. Sütte K vitamini dışında bütün vitaminler bulunur. Onun için ANNE SÜTÜ yenidoğan bebek için İDEALDİR.

Anne sütüyle beslenen bir çocuk , annenin yediği içtiği bütün gıdalardan etkilenir. Başlangıçta anne sütü yetersizdir. Fakat emzirmeye devam ettikçe miktar yeterli hale gelir. Meme operasyonu yaptıran anneler istisnadır.

Doğumdan 6-8 hafta sonra başlayan eksersizler, süt verimini azaltmaz.

Emziren annelerin yumurtalıklarından yumurta yapımı, herzaman engellenmediği için , doğumdan 6 hafta sonra yapılan kontrollerde aile planlaması konusu gündeme gelmelidir.

Meme başı çatlak oluşmamış ise , emzirmeden önce ve sonra sabunlu su ile temizlemek, yeterlidir. Emzirme 2.5 saatte bir heriki memeyi 10 dakika emdirmek şeklinde yapılırsa meme başı çatlağı engellenir. ÇÜnkü meme başı çatlaklarının oluşmasının en büyük nedeni  sık ve uzun süreli emzirmedir.

MEME İLTİHABI

Süt gelmesini takiben memede ilk 24 saatte kızarıklık , gerginlik, ağrı ve ateş görülebilir. Buna SÜT ATEŞİ diyoruz. Meme boşalmasıyla birlikte bu durum düzelir. Fakat MASTİT dediğimiz meme iltihabı, genelikle tek taraflıdır. Lohusalığın 2-3 haftalarında karşımıza çıkar.Başlangıçta yüksek ateş ve titreme görülür, sonra meme sertleşir, ağrı takip eder. Mutlaka Doktorun görmesi gerekir. Erken önlem alınırsa abseleşme önlenebilir. Meme Absesi oluşur ise, tedavisi ;absenin cerrahi olarak boşaltılmasıdır.

Konu: Anne Sütü İle Besleme, Gebelik

Yorum Yap (0) →

LOHUSALIK VE DOĞUM SONRASI PROBLEMLER

Lohusalık , doğum sonrası altı haftayı kapsar. Bu dönemde fazla kanama olmaması için rahim kasılmalara devam eder. Kasılmalar zaman zaman etkili ve ağrılıdır. Gerektiği zaman ağrı kesici ilaç kullanılabilir. Bu kasılmalar başlangıçta emzirme sonrası sık görülür , üçüncü günden sonra azalır ve hafifler.

Doğumdan sonra LOŞİ dediğimiz akıntılar olur. İlk günler KIRMIZI , 3.-4. günlerde solgunlaşır , 10 günden sonra BEYAZ renk alır. Bu akıntı dört hafta devam eder. Bazen 56. güne kadar da görülebilir.

Ciddi kanamalar lohusalıkda 1.-2. haftalarda gelişebilir. Buna sebep, placenta dediğimiz çocuğun sonunun rahim içinde kalmasından kaynaklanır. Kadın Doğum Hekimi tarafından değerlendirilmesi gereken bir durumdur.

Lohusalıkda mesane kapasitesi artmıştır . İçilen sıvılara karşı verilen reaksiyon bu nedenle tam olmayabilir.

Normal doğum yapan gebelerde bazen idrar yollarının zedelenmesine bağlı idrar zorluğu olabilir. Tedavi ile düzelir. Doğumdan sonra % 7 oranında da idrar kaçırma görülebilir.

Lohusada ciltte elastik liflerin yırtılması ve rahim tarafından gerilmesi sonucu oluşan karın gevşekliğinin düzelmesi zaman almaktadır. Yapılacak düzenli eksersizlerle bu durum düzelebilmektedir.

Konu: Gebelik, Lohusalık ve Doğum Sonrası Problemler

Yorum Yap (0) →

SEZARYEN İLE DOĞUM

getImage.aspx

Günümüz Türkiye’sinde normal doğum oranları düşmekte, sezaryen oranları yükselmektedir. Çünkü doğumda meydana gelebilecek doğum komplikasyonları, doktor hatası olarak algılanarak, hemen Kadın Doğum Hekimi suçlanmaktadır. Karşılaşılan komplikasyon sonucu, hemen sorulan soru  şu oluyor; ”Sezaryen  yapılsaydı bu durum olur muydu?”. Bu soru ile fazla karşılaşmamak için sezaryen endikasyonları geniş tutulmaktadır.

Sezaryen endikasyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

– Eskiden sezaryen ile doğum yapanlara,

– Myom operasyonu geçirenlere,

– 4000 Gr.ın üzerinde doğması beklenen bebeğe,

– Makad gelişi olan bebeğe,

– Doğum esnasında kalp atışları düşen bebeğe,

– Diğer tıbbı endikasyonlar (kanamalar-preeklamsi) için,

Sezaryen ile doğum yaptırılmalıdır.

Sezaryen ile doğum, yine epidural anestezi altında yapılmakta olup, operasyon süresi normal koşullarda yaklaşık 30-45 dakika sürmektedir. Epidural anestezi altındaki anne, bebeği çıkarılır çıkarılmaz  gördüğü için, sonradan oluşacak spekülatif konuşmaları da engellemiş olmaktadır.

Epidural anestezi ile sezaryen olan anne odasına gelir gelmez bebeğini beslemeye başlayabilir. Operasyondan 6 saat sonra da ağızdan sıvı gıdalar almaya başlayabilir. Çabuk ayağa kalktığı için barsak yani gaz sounu yaşamaz. Fakat bazen mesane tembelliği olduğu için çişini yapamayabilir, bu durum geçiçidir. Hassas kişilerde bazen tansiyon düşüklüğü ve bulantı-kusma görülebilir. Tıbbı tedavilerle bu durum düzeltilir. Kaşıntılar da epidural anestezide görülen istenmeyen yan etkilerdendir.

Sezaryenden sonra  büyük tuvaletinizi yapıncaya kadar çiğ sebze ve mevya yemekten sakınınız. Haşlanmış besin tüketmek barsaklarınızı rahatsız etmiyeceği için gaz sancınız olmaz. Operasyon öncesi  sulu lavman yapılanlar 3gün tuvalete çıkmaması normaldir. Eğer 3. gün tuvalete çıkamazsanız  yağlı lavman pomadlarından yaralanabilirsiniz. Fakat fazla gaz sancısı var ise, bulantı kusmada oluyor ise durum ciddi olabilir doktorunuzla temasa geçmelisiniz. Operasyon yerini  sık pansuman yapmak gereksizdir, genelde cilt altı enfeksiyonlar 3-4 .gün oluşacağı için pansumanızı bugünlerde açmak iyi olur. Her hangi kızarıklık, akıntı, morarma ve zonklama yok ise herşey yolunda demektir. 4.günden sonra yaranızın üstünü kapatmak ve üzerine dezenfektan bir madde sürmek  gerekmez. Operasyonun haftasında doktorunuz sizi gördükten sonra da ayakta  duş şeklinde banyo yapabilirsiniz. Özel yara pansuman malzemesi uygulanmak süretiyle  erken banyoya  müsade eden doktorlar var, benim sahsi  fikrim: aşırı hareket nedeniyle yara yerindeki ağrılarımızı tekrar oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden banyo için bir hafta beklemenin daha iyi olacağı kanısındayım.

Konu: Gebelik, Sezaryen ile Doğum

Yorum Yap (0) →

NORMAL DOĞUM EYLEMİ

purestock_1574r-02607a.medium_e7mwNormal doğum, rahim kaslarının kasılarak bebeği doğum  kanalına itmesi ve buradan da dünyaya gelmesi olayıdır.Bu aşamada gebe çok enerji harcar.  Normal doğum eyleminden önce rahim hazırlanır.Bu hazırlık,halk arasında ay-gün sancıları denilen 36. gebelik haftasından sonra hissedilen kasılmalarla başlar.Bu kasılmalar kısa aralıklarla olduğu gibi, düzensizdirler. Gebeler  bu kasılmaları ,bebeğin  anne karnında gerildiği  şeklinde algılarlar.

Gebelerin doğum yaklaştıkça en büyük endişeleri ; ”doğum sancılarını nasıl anlayacağım,suyun gelişini farkedebilir miyim” şeklindedir.36. Gebelik haftasından sonra her hafta yapılan doktor ziyaretlerinde  bu konular detaylı bir şekilde  anlatılır. Gerekirse NST  dediğimiz tetkik yaptırılarak bebeğin anne karnındaki kondüsyonu ve kasılmalar konusunda bilgi sahibi olunabilir.

Eğer gebeye baştan sezaryen endikasyonu konmadı ise,doğum sancıları veya suyun gelmesi beklenebilir.Gün geçmesine günümüz  koşullarında fazla müsaade edilmemektedir.

Gelelim  normal doğum eylemine; doğum eylemi  3 FAZLIDIR.

1.Fazda düzenli kasılmalar sayesinde rahim ağzında açılma ve incelme meydana gelmesidir.Rahim ağzı açıklığı 10 cm ve incelme tam olursa birinci faz biter.Bu dönem yaklaşık 6-8 saat sürer.

2. Faz tam açık rahim ağzından bebeğin dünyaya gelmesi için itilme dönemidir. Bu dönemde ağrıların şiddeti ve ıkınma hissi artmıştır. Günümüz koşullarında  normal doğum eylemi süresince epidural anestezi kullanıldığı için, gebe bunların hiçbirisini   hissetmez.Fakat  1.fazdan  2. faza    geçiş çok hızlı olursa, yani bebek çok hızlı doğum kanalında ilerle  ise,anestezi seviyeleri farklı olacağından,  geçici olarak ağrı hissedebilir.bu dönem  30   dakika civarındadır.

3. Faz ise bebek doğduktan sonra bebeğin sonunun ve zarlarının ayrılması , atılması evresidir. Bu döneme  fazla kanama olmasın diye hemen müdahale edilerek zaman kısaltılır.

TRAVAY:

Gününü dolduran gebede doğum ağrıları birden başlamaz. Doğum  6-8 saat süren bir süreçtir.Başlangıçta   kasılmalar  10 dakikada bir olup  düzenlidir.Bu durumda artık hastaeye gitme vakti gelmiştir.Hastanede yapılan  vaginal muayene ve çekilen NST ile doğum olup olmadığına rahat karar verilir.Doğum yaklaştıkça sancıların şiddeti ve  sıklığı artar . 2.5 dakikada bir gelen 45 saniye süren sancılar etkili doğum sancılarıdır.

Panik yaşamamak için kasılmaların sıklaşmasını beklememek gerekir.10 dakikada düzenli kasılmalar başlayınca hastaneye gitmekte yarar vardır.Bunun dışında kanama ve  suyun gelmesi  (altınıza çiş kaçırır  şekilde ıslatmış iseniz ) durumunda evde beklemek yerine hemen hastaneye gitmelisiniz.

Konu: Gebelik, Normal Doğum Eylemi

Yorum Yap (0) →

GEBELERDE YOLCULUKLAR

travel_when_pregnant-1Seyahat etme, sağlıklı giden gebeliğin üzerine herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. 8 Gebelik ayına kadar uçak yolculukları yapılabilir. Uzun uçak yolculuklarında 2 saatte bir yürüyüş yapılmalıdır. Araba ile seyahatlerde emniyet kemeri kucağa gelen bölümü karnın altına ve üst uyluğa çapraz gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Araba yolculuklarında hıza dikkat etmeli özellikle ivmeli hareketlerden kaçınılmalı, mümküse sabit hızla gidilmelidir.

Konu: Gebelerde Sık Karşılaşılan Sorular, Yolculuk

Yorum Yap (0) →

GEBELERDE EGSERSİZLER

Hamile Spor

Gebelere hareket kısıtlaması getirilir, fakat bu durum genellikle abartılır.Aşırı yorgunluk ve hareket,  gebeyede bebeğe de zararı olabilir.

Günümüz koşullarında gebeler için en iyi spor  ; yüzme  ve yürüyüştür. Günde  iki defa 30  dakikalık yürüyüşler gebenin pelvis taban kaslarını güçlendireceği için ,doğum  esnasında yararı  olduğu  gibi  ileride mesanenin sarkmasını da engel olur .İş yerinde masa başı çalışan gebeler ,  2 saatte bir  10 dakikalık yürüyüşler yapmalıdır. Uzun süre ayakta durmaktan sakınmalıdır. Çünkü  3 saatten  fazla  süre  ayakta kalan gebelerin  erken doğum yapma   riskleri vardır.Hem de uzun süreli ayakta durmalar varislerin  artmasına neden olur.

Genelliklede dinlenmeler oturarak değil, uzanarak olmalıdır.

Konu: Egsersiz, Gebelerde Sık Karşılaşılan Sorular

Yorum Yap (0) →

VAGİNAL HİJYEN

Gebelerde  akıntı artar , fakat bu durum herzaman patolojik değildir.Akıntı eğer  rahatsız veriyor ise  500 cc kaynamış soğumuş suya 30 cc üzüm sirkesi konarak elde edilen karışım ile hazne  iğnesi çıkarılmış enjektör yardımıyla yıkanabilir.Bu karışım en fazla  yedi gün içinde kullanılır.Akıntı şikayeti devam ediyorsa doktorunuza baş vurmalısınız.

Konu: Gebelerde Sık Karşılaşılan Sorular, Vaginal Hijyen

Yorum Yap (0) →

CİNSEL İLİŞKİ

Herhangi bir düşük veya erken doğum tehdidi yoksa gebelerde cinsel ilişki    kısıtlaması  yoktur.     Gebeliğin son ayına kadar  cinsel ilişki olabilir.  Son aylarda sık cinsel ilişkiye  girmek, erkeğin üste olduğu  pozizyondaki  ilişkiler de,  gebenin erken suyunun gelmesine  neden olabilir.

Cinsel ilşki zamanını ve ilişki sıklığını gebeye bırakmak gerekir. Çünkü  gebe , psikolojik olarak  cinsel ilişkiye hazır değilse ilişkinin kalitesi düşeceği için ve vaginal sulanma az olacağından ilişki esnasında  bel ve kasık ağrısı şikayeti olabilir.

Konu: Cinsel İlişki, Gebelerde Sık Karşılaşılan Sorular

Yorum Yap (0) →
Page 2 of 3 123